Authinfo

Usługodawca wydaje kody Authinfo na podstawie poprawnie wypełnionego oryginału formularza Wniosek o wydanie kodu Authinfo, przesłanego przez Abonenta CSA listownie na adres siedziby Usługodawcy. Formularz „Wniosku o wydanie kodu Authinfo” dostępny jest na stronie internetowej Usługodawcy.

Poprawnie wypełniony formularz musi:

Usługodawca wydaje kod Authinfo w formie elektronicznej na autoryzowany adres email Abonenta CSA w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania poprawnie wypełnionego formularza, według kolejności przyjmowanych zgłoszeń. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zastosowania terminów dłuższych niż podane w zdaniu wyżej, szczególnie w przypadkach znacznego wzrostu ilości otrzymanych wniosków lub konieczności potwierdzenia poprawności danych zawartych w formularzu oraz załącznikach.

Usługodawca zastrzega sobie bezpośrednie wskazanie procedur i wydanie Abonentowi CSA „Wniosku o wydanie kodów Authinfo”.

Formularz wniosku o wydanie kodu AuthInfo dostępny jest TUTAJ.

Adres usługodawcy:

Consulting Service Sp. z o.o. ul. J.Iwanowa – Szajnowicza 7 lok. U3 02-796 Warszawa.