Authinfo

Usługodawca wydaje kody Authinfo na podstawie poprawnie wypełnionego formularza „Wniosek o wydanie kodu Authinfo”, a następnie:

Poprawnie wypełniony formularz musi:

 

Usługodawca wydaje kod Authinfo w formie elektronicznej na autoryzowany adres email Abonenta w ciągu 7 dni od otrzymania poprawnie wypełnionego formularza i otrzymania od Partnera mailowego potwierdzenia o rozpoczęciu procedury.

Usługodawca zastrzega sobie bezpośrednie wskazanie procedur i wydanie Abonentowi formularza służącego do wydania kodów Authinfo w przypadku braku mailowego kontaktu  Usługodawcy z Partnerem przez kolejne 3 dni robocze.

Formularz wniosku o wydanie kodu AuthInfo dostępny jest TUTAJ.