Jak dokonać zmiany danych abonenta?

W celu dokonania zmiany danych Abonent powinien wypełnić formularz Zmiana danych Abonenta. Formularz powinien być wypełniony i opieczętowany przez Abonenta oraz przesłany w formie skanu e-mailem na adres: domeny@adinet.pl. Dla zmian typu: zmiana adresu, zmiana numeru telefonu, zmiana autoryzowanego adresu e-mail prośbę o zmianę można wysłać z aktualnie przypisanego do konta adresu e-mail, bez załączania żadnych dokumentów.

 

Czym się różni zmiana danych abonenta od cesji domeny?

Cesja domeny służy do zmiany dysponenta domeny, natomiast zmiana danych Abonenta dotyczy uaktualnienia wszelkich zmian dotyczących danych obecnego Abonenta.